Welcome to TRƯỜNG MẦM NON CHIM CÁNH CỤT - PENGUIN ACADEMY

 

About us

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tôn chỉ giáo dục của chúng tôi là đảm bảo chất lượng giáo dục và phù hợp cho trẻ trong độ tuổi mầm non.

Sứ mệnh của chúng tôi

Trường mầm non PENGUIN ACADEMY cung cấp chương trình giảng dạy dựa trên khung chương trình của Bộ Giáo Dục Việt Nam kết hợp DHDH theo phương pháp STEAM thông qua trãi nghiệm thực tế cho trẻ từ 18 tháng - 06 tuổi. Chúng tôi được hình thành dựa trên các giá trị nhằm tạo ra một môi trường đa văn hóa và thân thiện qua việc tiếp cận và sử dụng tiếng Anh cho trẻ mầm non, học sinh của chúng tôi được nuôi dưỡng và thẩm thấu sự thông minh, yêu thương và trở thành những học sinh tự tin, được trang bị các kỹ năng sống cần thiết để trở ứng dụng và xử lý vào đời sống, tự lập, hình thành nhân cách trước khi vào tiểu học..

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi sẽ liên tục phát triển cơ hội học tập rộng mở cho mọi trẻ em thông qua các phương pháp giáo dục có hiệu quả nhằm củng cố sự xuất sắc trong học tập của trẻ trong bối cảnh học tập an toàn và thân thiện.

Các giá trị của chúng tôi

Các giá trị của chúng tôi là Yêu Thương, Trách nhiệm, Sáng Tạo và Thông thái với nhiệm vụ quan trọng là phát triển học sinh toàn diện các kỹ năng và đức tính để đóng góp cho xã hội và phát triển trong tương lai.

 

Đăng ký lớp học